Konopny relaks więzienny, czyli korzyści dla więźniów, funkcjonariuszy i społeczeństwa

Dostęp do rekreacyjnej marihuany dla więźniów używką zmniejszającą agresywność? Konopie przez dużą część społeczeństwa stereotypowo są odbierane jak wiele twardych narkotyków i dopalaczy powodujących agresję czy utratę świadomości, przez co będącą przyczyną różnorodnych szkodliwych zachowań. Oczywiście niezaprzeczalnym faktem coraz to bardziej popularnej używki jest jej wpływ na umysł i świadomość zażywającego, jednakże coraz więcej osób oddających się stałemu zażywaniu marihuany jest w stanie zaświadczyć, że ma to bardzo pozytywne skutki takie jak uspokojenie, spadek wewnętrznego napięcia emocjonalnego, zmniejszone odczuwanie stresu i presji, wewnętrzna harmonia. Ostatni wymieniony efekt zapewne byłby sprzyjający resocjalizacji więźniów, pomoc w zapanowaniu nad swoim gniewem i szkodliwymi działaniami na rzecz ogółu, czyli więźniów, sprzętu, mebli, czy też innego wyposażenia placówek, co przełożyło by się na mniejsze koszty skarbu państwa w którego skład wchodzą podatki uczciwych obywateli. Zaoszczędzenie pracy funkcjonariuszom i ustabilizowanie łagodniejszej sytuacji w placówkach Zmniejszona agresywność wynikająca wskutek zażywania marihuany rekreacyjnie przez więźniów przełożyłaby się na mniejszą ilość sytuacji w której funkcjonariusze są zmuszeni do interwencji w której często ma miejsce przemoc, która jest wynikiem agresji między więźniami czy wycelowanej w służby policyjne wykonującej swoją pracę. Agresja problemem resocjalizacji Agresja uniemożliwia resocjalizację zdeprawowanych jednostek, więc jakiekolwiek możliwości wpłynięcia pozytywnie na taki stan rzeczy powinien być jak najbardziej przez wszystkich dobrze odbierany z względu na fakt, że wynikiem dobrze przeprowadzonych resocjalizacji będzie następny przystosowany do życia w społeczeństwie obywatel, który będzie mógł przynosić korzyści ekonomiczne, kulturowe, wynikające np. z innego postrzegania świata czy kwestii dotyczących funkcjonowania byłego już więźnia. Agresja jest jednak jedną z głównych przeszkód do osiągnięcia właśnie takiego celu.